Truy cập nội dung luôn

Bình đẳng giới Bình đẳng giới

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Chợ Gạo với việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.
Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Chợ Gạo với việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Huyện Chợ Gạo hiện có 18 xã và một thị trấn, dân số 175.753 người (trong đó nữ 89.880 chiếm tỉ lệ  51,14%). Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, huyện Chợ Gạo có nhiều bước phát triển, tạo bước tăng trưởng liên tục, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cả...

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 644364