Truy cập nội dung luôn

Bình đẳng giới Bình đẳng giới

Hội thảo “Nâng cao chất lượng truyền thông về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”
Hội thảo “Nâng cao chất lượng truyền thông về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch phối hợp số 50/KH-BVSTBPN ngày 21/02/2018 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh về thực hiện Chương trình hành động Qu...

Ngày12/4/2018 xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè đã tổ chức Hội nghị triển khai duy trì thực hiện Mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu các hệ lụy của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài” giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch thực...
Ngày 6/4/2018 Thị trấn Chợ gạo, huyện Chợ Gạo đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Mô hình “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng”; UBND thị trấn đã ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý Mô hình gồm 05 thành viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị trấn l...
Ngày 09/4/2018 Xã Long Định, huyện Châu Thành đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Mô hình “Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài”; UBND xã Long Định đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Mô hình gồm 11 thành viê...
Ngày 3/4/2017 Xã Tân Mỹ Chánh, Thành Phố Mỹ Tho đã tổ chức Hội nghị triển khai nhân rộng Mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”; UBND xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Câu lạc bộ cấp xã gồm 09 thành viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã l...
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 111/KH.SLĐTBXH-SVHTTDL ngày 26/10/2017 giữa Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017....
Thực hiện Công văn số 1735/LĐTBXH-BĐG ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2017 từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017 với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạ...
Thực hiện Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);...
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, vai trò và địa vị của người phụ nữ ngày càng được nâng cao và có nhiều phụ nữ tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. Đặc biệt vấn đề bình đẳng giới ngày c...
Xã Mỹ Đức Đông, huyện cái Bè được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang chọn làm điểm thực hiện Mô hình: “Câu lạc bộ bình đẳng giới và hôn nhân gia đình” năm 2013 và giai đoạn đến năm 2015 nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các hệ lụy của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài,...
TẬP HUẤN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN PHỤ NỮ NĂM 2017
TẬP HUẤN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN PHỤ NỮ NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 303/KH-BVSTBPN ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới 2017 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Tiền Giang. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác bình đẳng giới và hoạt...

Trong thời gian qua, việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng (Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới; Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước) và c...
Thực hiện Quyết định số 1145/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2016 và Công văn số 4689/UBND-VHXH ngày 13/10/2016 của Uỷ ban nhân dân...
Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới....
Chính phủ Việt Nam được đánh giá là chính phủ đi tiên phong trong khu vực về việc xây dựng chính sách và luật pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt nạn bạo lực đối với phụ nữ. Chính phủ đã phê chuẩn Công ước CEDAW năm 1982 và ký kết nhiều Hiệp ước và Công ước quốc tế khác về quyền co...
Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp lần thứ X ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của ph...
Thực hiện Kế hoạch số 51/KH.UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch phối hợp số 56/KH-BVSTBPN ngày 4 tháng 5 năm 2016 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh về thực hiện...
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐTBXH ngày 15/03/2013 của sở LĐTBXH “Về việc thực hiện các hoạt động nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu hệ lụy của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài” tại xã Mỹ Đức Đông của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Uỷ ban nhân dân Xã Mỹ Đức Đông đã thành lập Ban...

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 644203