Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Đảng ủy Sở Lao động - TBXH tổ chức tọa đàm Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
27/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 11/01/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Đảng uỷ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc học tập chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và các đoàn thể cơ quan, đơn vị; qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán  bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Tọa đàm chuyên đề năm 2018 gắn với Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tham dự buổi Toạ đàm có các  đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng uỷ Sở, đại diện lãnh đạo các đoàn thể Hội Cựu Chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh  niên cơ sở và 120 đảng viên, hội viên, đoàn viên, công đoàn viên ưu tú trực thuộc đảng uỷ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham dự. Nôị dung được sự chia sẽ của đại diện từ 12Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ sở xoay quanh chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 với từng nội dung cụ thể gồm:

 - Sự hiểu biết và nhận thức đúng đắn về “Phong cách khoa học; “Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán; Phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo; Phong cách lãnh đạo sâu sát;

 - Việc Khéo dùng người, trọng dụng người” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng chi bộ;

 Ngoài ra, Công đoàn cơ sở cũng đã tham gia tọa đàm với nội dung “Trách nhiệm của công đoàn trong việc xây dựng phong cách làm việc của cán bộ CCVC theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đoàn thanh niên với nội dung “Phong cách dân chủ, quần chúng” và Hội Cựu chiến binh với nội dung “Vai trò của Hội Cựu chiến binh trong việc thực hiện “Phong cách nêu gương” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giáo dục thế hệ trẻ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

 Những nội dung trên đã gắn với liên hệ thực tế công việc mà đơn vị thực hiện và từng cá nhân phụ trách; từng đảng viên đã nêu được việc làm cụ thể của đơn vị và bản thân để đối chiếu nội dung học tập từ Bác, qua đó đưa ra những phần việc làm được hoặc chưa làm được để tiếp tục phát huy hoặc cần tiếp tục phấn đấu và rèn luyện trong thời gian tới.

Qua buổi Tọa đàm Chuyên đề năm 2018 cho thấy, nhận thức của đảng viên và quần chúng có chuyển biến tốt, nhất là từ “ học tập” chuyển sang “làm theo”, luôn thể hiện sự tận tâm, tận tụy với công viêc và thái độ phục vụ đối tượng của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Mặc khác, trách nhiệm thực thi công vụ ngày được nâng cao, có ý thức hơn trong công việc được giao, luôn đổi mới trong phong cách, tác phong làm việc, sử dụng ngày giờ công hiệu quả hơn, nhất là cán bộ chủ chốt.

 Các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong Tọa đàm có liên hệ với việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về  “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp” giúp cho từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao. Đặc biệt quan tâm tới những công việc liên quan trực tiếp với đời sống hàng ngày của đối tượng cũng như tiếp xúc với đối tượng mà ngành phục vụ. Mặc khác, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện cho bản thân, và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh./.

Nguyễn Thị Hảo

Tuyên Giáo Đảng uỷ Sở lao động - TBXH

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 138
  Tổng lượt truy cập: 733586