Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động qua mạng cho người lao động nước ngoài
22/08/2017

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2017.

Theo đó, thủ tục cấp phép lao động nước ngoài tại Việt Nam qua mạng điện tử được thực hiện như sau:

Phải được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Nghị định 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan chấp thuận qua cổng Thông tin điện tử, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4,5 và 8 Điều 172 Bộ Luật Lao động và điểm e,h Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải gửi  báo cáo giải trình thay đổi trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài qua cổng thông tin điện tử

Trong vòng 12 ngày, kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động. Trường hợp báo cáo chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Cấp giấy phép lao động

Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép lao động theo quy định tại Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử.

Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động.Trường hợp tờ khai và  hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép lao động chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Sau khi nhận được kết quả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ để kiểm tra, đối chiếu.

Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc, thì cơ quan cấp giấy phép lao động trả kết quả. Người sử dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Trình tự thực hiện giống như cấp giấy phép lao động nhưng thời gian giải quyết hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ phù hợp với quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động lựa chọn một trong hai phương án: 1- Thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan chấp thuận và cơ quan cấp giấy phép lao động; 2- Thực hiện qua cổng thông tin điện tử để nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động, hồ sơ đề nghị cấp,cấp lại giấy phép lao động; hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Tải Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại đây: http://sldtbxh.tiengiang.gov.vn/van-ban

Phòng Lao động- Việc làm và An toàn lao động

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 644264