Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Quy định việc khai báo các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
12/09/2017

Theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì tổ chức, cá nhân khi sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải thực hiện kiểm định và khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng, trừ pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải kiểm tra thông tin Tổ chức đủ điều kiện thực hiện kiểm định, phải kiểm tra thẻ kiểm định viên hoặc chứng chỉ kiểm định viên để đảm bảo kiểm định viên có năng lực phù hợp thực hiện kiểm định.

Tổ chức, cá nhân chỉ được đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi kiểm định đạt yêu cầu.

Việc khai báo đối tượng kiểm định được quy định như sau: Tổ chức, cá nhân gửi mẫu phiếu khai báo đối tượng kiểm định theo Phụ lục Iđ ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cho tổ chức, cá nhân đã khai báo.

Tải Mẫu phiếu khai báo đối tượng kiểm định - Phụ lục Iđ tại đây: http://sldtbxh.tiengiang.gov.vn/van-ban

Phòng Lao động- Việc làm và An toàn lao động

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 644264