Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chế độ báo cáo về tình hình sử dụng người nước ngoài.
2017-08-22 00:00:00.0

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 809/SLĐTBXH- LĐVL-ATLĐ yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh báo cáo người lao động nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 17 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo về tình hình sử dụng người nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo hoặc báo cáo không đảm bảo đúng nội dung, không đầy đủ số lượng lao động nước ngoài đang làm việc hoặc không đảm bảo đúng thời hạn quy định thì hành vi này bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Để không vi phạm pháp luật lao động và bị xử phạt theo quy định nói trên, trong thời gian tới các doanh nghiệp cần thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định.

Thời gian gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  trước ngày 5 định kỳ hàng tháng. Doanh nghiệp, tổ chức có thể lựa chọn một trong những hình thức báo cáo sau: trực tiếp bằng đường bưu điện, fax (0273.3882297) hoặc qua địa chỉ email (truongthiphuongtruc@tiengiang.gov.vn).

Biểu mẫu báo cáo tải tại đâyhttp://sldtbxh.tiengiang.gov.vn/van-ban

Phòng Lao động- Việc làm và An toàn lao động

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 7
  Tổng lượt truy cập: 627296