Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội
2017-06-23 00:00:00.0

Nhằm đánh giá việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã tiến hành giám sát việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội những tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh, thời gian từ ngày 24/5 đến 19/6/2017. Ông Hồ Thanh Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn.

Theo chương trình, Đoàn thực hiện giám sát việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội tại mỗi huyện, thành, thị trong thời gian một ngày, buổi sáng Đoàn tiến hành giám sát tại Ủy ban nhân dân cấp xã, buổi chiều đoàn làm việc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, thành, thị.

Tại buổi giám sát, Đoàn công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghe địa phương báo cáo những thuận lợi, khó khăn về thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội những tháng đầu năm 2017 trên địa bàn như: Thực hiện các chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy trình thực hiện và việc lưu trữ hồ sơ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, thảo luận trao đổi về thực hiện các chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn...

Qua giám sát cho thấy công tác bảo trợ xã hội luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ của các ngành, hội, đoàn thể trong việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Việc xét duyệt trợ cấp xã hội được thực hiện đảm bảo theo quy trình, quy định của Nhà nước từ khâu hướng dẫn đối tượng thiết lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đảm bảo tính khách quan, công bằng, đúng đối tượng. Song song với việc xét duyệt trợ cấp xã hội, việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội của từng nhóm đối tượng do có sự thay đổi về mức chuẩn trợ cấp, độ tuổi, điều kiện hưởng cũng được địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hồ sơ đối tượng được lưu trữ cơ bản đầy đủ theo quy định. Các chế độ chính sách trợ giúp xã hội được các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo. Trong 5 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã thực hiện trợ cấp thường xuyên cho trên 64.170 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 344 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo trợ xã hội trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương thực hiện quy trình xét duyệt hồ sơ chưa được thực hiện đúng quy định về thủ tục hành chính; công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách tại cộng đồng còn chưa được quan tâm. Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội chủ yếu là người già yếu, cô đơn, người khuyết tật… mất sức lao động, đời sống khó khăn, mức trợ cấp cho đối tượng này còn thấp, chưa đảm bảo mức sống trung bình tại nơi cư trú…

Ông Hồ Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những cố gắng phấn đấu của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các ngành, hội, đoàn thể trong việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội trong thời gian qua. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị địa phương cần phát huy dân chủ, niêm yết công khai ở cơ sở để đảm báo tính khách quan, minh bạch trong việc thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành, thị trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách, có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn mình quản lý. Có biện pháp cụ thể trong việc trợ giúp những đối tượng gặp khó khăn, đặc biệt là đối tượng khuyết tật thần kinh tâm thần, chủ động hỗ trợ đối tượng trong việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, tạo thuận lợi cho các đối tượng bảo trợ xã hội được nhận đầy đủ chế độ theo quy định. Thường xuyên giám sát, xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước để hưởng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các đoàn thể tham gia công tác bảo trợ xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm kịp thời giúp đỡ, động viên về vật chất và tinh thần cho đối tượng, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống./.

                                                                                    Nguyễn Quốc Dương

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 627295