Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin


BÀN GIAO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIỮA SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VÀ SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
2017-03-20 00:00:00.0

Ngày 28/02/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.


1. Nội dung bàn giao

1.1. Về Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp: Sở Giáo dục và Đào tạo bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp: tổ chức, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ chuyên môn sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

- Biên chế: chuyển biên chế (công chức) đang làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tài chính, tài sản: Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quyết toán quý 1/2017 với các trường, sau khi quyết toán có tổng hợp bằng văn bản gởi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội bao gồm hồ sơ xét duyệt quyết toán quý 1/2017 ngân sách nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thể hiện số cấp, số quyết toán và số dư còn lại ở kho bạc. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh hủy dự toán kinh phí của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời bổ sung dự toán kinh phí cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để phân bổ cho các đơn vị vừa tiếp nhận, cùng các tài liệu kèm theo.

- Hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ:

+ Hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến các trường: thành lập trường, sáp nhập, đổi tên, giải thể; chương trình đào tạo; mở ngành; tuyển sinh; điều lệ/quy chế tổ chức, hoạt động.

+ Các văn bản pháp quy về quản lý nhà nước đối với đào tạo chuyên nghiệp.

+ Các báo cáo kết quả thực hiện về giáo dục chuyên nghiệp.1.2. Các trường trung cấp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý: Sở Giáo dục và Đào tạo bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế, tài chính, tài sản các trường (Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang, Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Cái Bè, Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy, Trung cấp Bách khoa Gò Công) chuyển sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

2. Xử lý vấn đề chuyển tiếp hai Sở thống nhất như sau:

2.1. Về tuyển sinh: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan đến tuyển sinh của các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 trở về trước. Kể từ ngày 01/01/2017, việc tuyển sinh thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2.2. Về đào tạo: Sinh viên cao đẳng, học sinh trung cấp chuyên nghiệp tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước tiếp tục học chương trình hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các khóa tuyển sinh từ ngày 01/01/2017 trở đi tuyển sinh đào tạo, cấp bằng theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2.3. Về chức năng giáo dục thường xuyên: Hiện tại bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ của các trường trung cấp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với đội ngũ giáo viên dạy văn hóa hiện tại của các trường vẫn tiếp tục giảng dạy chương trình văn hóa trình độ trung cấp và chương trình giáo dục thường xuyên (Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động này). Sau này, nếu các trường không có nhu cầu đội ngũ giáo viên dạy văn hóa thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ hiệp thương Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận đội ngũ này, không làm ảnh đến hưởng việc làm, tâm lý giáo viên./.


Lê Văn Cơ

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 627295