Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
22/07/2021

 

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính được công bố, cụ thể như sau:

Công bố mới 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh: Gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Viêt Nam.

Sửa đổi, bổ sung 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh thay thế: Thủ tục số 2 thuộc lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (mục IV.1) tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4 thuộc lĩnh vực việc làm (phần A mục V) được công bố tại Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 (xem chi tiết các Quyết định: 526/QĐ-LĐTBXH; 1246/QĐ-UBND)

​BND.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay: 133
  Tổng lượt truy cập: 948043