Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
03/08/2021

 

Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tục hành chính được công bố, cụ thể như sau:

- Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cụ thể:

1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 - 1.008364;

- Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, lĩnh vực lao động - tiền lương:

1. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19 - 2.002398;

2. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 - 1.008363;

3. Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 - 1.008362.

4. Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 - 2.002399;

5. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 - 1.008360

(xem chi tiết các Quyết định: 777/QĐ-LĐTBXH; 1960/QĐ-UBND)

​VPS.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 204
  Tổng lượt truy cập: 948114