Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Đảng ủy Sở Lao động - TBXH Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
24/05/2018

Ngày 18/05/2018 Đảng ủy Sở Lao động – TBXH tổ chức Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời sinh hoạt ôn truyền thống nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch 33-KH/ĐUK ngày 27/9/2016 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2021; Đảng uỷ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch 18-KH/ĐU ngày 7/11/2016 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2016 đến năm 2021; Kế hoạch 21-KH/ĐU ngày 25/01/2017 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017” với nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ.

Trên cơ sở đó, các chi bộ và các hội đoàn thể  trực thuộc Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đều xây dựng kế hoạch chủ đề học tập năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và tổ chức triển khai, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, hội viên học tập, liên hệ xây dựng Bản Cam kết cá nhân sát với nhiệm vụ được phân công. Qua học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; xác định đây là nội dung quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Việc đưa chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ là việc làm thường xuyên, các Chi bộ, các hội, đoàn thể trực thuộc đều xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đưa chủ đề học tập năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng; trong đó, xác định nội dung học tập và làm theo thật cụ thể cho từng tháng, quý. Trong sinh hoạt, các chi bộ, các hội, đoàn thể đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, thảo luận, liên hệ, đề ra phương hướng phấn đấu học tập và làm theo chủ đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị; nhất là chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thảo luận, bàn biện pháp giải quyết. Kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh, vì sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian qua.

Tiếp nối thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW sang thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Qua 2 năm thực hiện Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã khen thưởng cho 10 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nhìn chung, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã tập trung triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, được sự đồng thuận thống nhất cao. Trên cơ sở đó, các chi bộ trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị và triển khai, thực hiện sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức./.

                                            Nguyễn Thị Hảo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 138
  Tổng lượt truy cập: 733586