Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ VI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
23/01/2018

Thực hiện Công văn số 149-CV/BTGĐUK ngày 7/12/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng; Đảng ủy Sở lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp cho đối tượng là quần chúng ngoài đảng tham gia học tập 4 Nghị quyết gồm:

         

- Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả";

- Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập";

-  Nghị quyết số 20-NQ/TW "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao  sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";

-  Nghị quyết số 21-NQ/TW "Về công tác dân số trong tình hình mới".

 Đây là 4 Nghị quyết rất quan trọng, nhằm cụ thể hóa thực nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Đây cũng là nội dung đã được xác định trong Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm.

 Có 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập các nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đầy đủ, các chi bộ đã sắp xếp số lượng tham gia mỗi đợt là 50%, để đảm bảo thực hiện công việc chuyên môn của phòng ban, đơn vị. Qua đó, từng đảng viên và quần chúng đều viết thu hoạch nêu lên nhận thức của mình sau khi được quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)./.

                                                                                                   CHÂU HẢO

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 138
  Tổng lượt truy cập: 733586