Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huớng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật theo Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH
06/08/2014

Trong thời gian qua việc thực hiện các quy định củaThông tư số 25/2013/TT- BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binhvà Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người laođộng làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại có nhiều vướng mắctrong việc triển khai thực hiện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tếthống nhất hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sử dụnglao động thực hiện các quy định của Thông tư 25.

Về điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vậtkhi có đủ các điều kiện sau: Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, côngviệc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm doBộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành (gọi tắt là điều kiện 1); Đang làmviệc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độchại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trựctiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm (gọi tắt là điều kiện 2).

Như vậy nếu người lao động làm việc thuộc danh mụcnghề thuộc điều kiện 1 và môi trường làm việc có các yếu tố của điều kiện 2 thìđược hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

Đối với những trường hợp người lao động không có điềukiện 1 nhưng có điều kiện 2 thì theo quy định tại Mục b, Khoản 4, Điều 3 vềnguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật ở mức 1(10.000đ) đối với người laođộng làm các công việc không thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại,nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội ban hành, nhưng đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất mộttrong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép hoặctrực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

Mức bồi dưỡng bằng hiện vật sẽ căn cứ vào điều kiệnlao động và chỉ tiêu môi trường lao động theo quy định tại Phụ lục 1 ban hànhkèm theo Thông tư số 25, phân biệt các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguyhiểm và nghề , công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được xác định,mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trịbằng tiền tương ứng theo các mức: Mức 1: 10.000đ; Mức 2: 15.000đ; Mức3:20.000đ; Mức 4: 25.000đ (Có tập tinh đínhkèm)

                                                                       

                                                                     

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 45
  Tổng lượt truy cập: 706283