Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kể từ ngày 08/11/2019 cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động được nâng mức vay và thời hạn vay để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
20/11/2019

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/11/2019. Theo đó, mức vay và thời hạn vay vốn được nâng lên, cụ thể như sau:

Về mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

Về thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng, thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

Về điều kiện bảo đảm tiền vay: đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

 ​Về lãi suất vay đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật việc làm gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động: lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

Ngoài ra, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác như huy động nguồn vốn để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, bảo đảm tiền vay đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên cho người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay ,…

Đính kèm chi tiết nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm./.

                            Phan Thị Ngọc Bích

                                      (Phòng Lao động - Việc làm và An toàn lao động)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 699151