Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa
26/11/2018

Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-SLĐTBXH ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tiền Giang về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa; địa chỉ trụ sở chính: 869A Lý Thường Kiệt, Phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng công trình dân dụng.

Ngày 31/8/2018, Đoàn thanh tra liên ngành do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang chủ trì phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Mỹ Tho tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa. Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, ngày 21/9/2018 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang đã ban hành Kết luận thanh tra số 1830/KL-SLĐTBXH, theo đó đã đánh giá kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty như sau:

- Công ty có báo cáo về tình hình sử dụng lao động năm 2017; thực hiện việc tuyển dụng, quản lý lao động theo quy định; ký kết hợp đồng lao động đầy đủ cho người lao động; thực hiện các chế độ cho người lao động khi nghỉ việc đúng theo quy định.

- Công ty đã tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia và cấp đầy đủ sổ bảo hiểm xã hội; đã trả hết sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Công ty có xây dựng TƯLĐTT và đã đăng ký theo quy định. Nội dung có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động như: chế độ nghỉ cho người lao động  là 03 ngày khi người thân mất; ngày thành lập Công ty thì người lao động được nghỉ 01 ngày hưởng lương,…

- Công ty có xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và gửi đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Tp. Mỹ Tho thẩm định; Công ty có xây dựng quy chế trả lương, thưởng, làm thêm giờ. 

- Công ty đã kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đang sử dụng; có xây dựng Kế hoạch ATVSLĐ hàng năm và thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; có cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, gồm các nội dung như:

- Công ty chưa báo cáo định kỳ đầy đủ về tình hình tai nạn lao động; an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 và báo cáo về tình hình sử dụng lao động 06 tháng năm 2018.

- Nội dung của hợp đồng lao động có mục chưa cụ thể như: chế độ nghỉ ngơi, phụ cấp, công việc phải làm,…

- Công ty chưa phân loại số lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; chưa bố trí người làm công tác ATVSLĐ và y tế theo quy định; chưa tổ chức tập huấn ATVSLĐ định kỳ cho người lao động.

- Công ty chưa tổ chức điều tra khi xảy ra tai nạn lao động theo quy định (03 TNLĐ nhẹ); chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định…

Qua những thiếu sót, tồn tại trên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang đã đưa ra 15 kiến nghị, yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  (qua Thanh tra Sở) trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày công bố kết luận thanh tra). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc doanh nghiệp thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra./.

                                                                                                         Thanh tra Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 88
  Tổng lượt truy cập: 727628