Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 về các lĩnh vực việc làm, an toàn lao động, lao động - tiền lương- quan hệ lao động, quản lý lao động ngoài nước
10/12/2020

 

Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Tiền Giang, ngày 16/01/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 99/KH-SLĐTBXH về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020. Kết quả thực hiện kế hoạch có: 100% công chức đều được triển khai kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020; 100% công chức được cấp hộp thư điện tử công vụ; 100% công chức sử dụng hộp thư điện tử, email công vụ và cập nhật website Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy định, đúng hạn và trước hạn; 100% các thủ tục hành chính được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, được công khai, minh bạch theo quy định; thực hiện dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://motcua.tiengiang.gov.vn.

Riêng đối với 04 lĩnh vực việc làm, an toàn lao động, lao động- tiền lương - quan hệ lao động, quản lý lao động ngoài nước đạt được kết quả thực hiện như sau:

- Hiện có 40 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 02 thủ tục hành chính cấp huyện đang áp dụng, trong đó 40 thủ tục hành chính cấp tỉnh đều được cập nhật tại bảng công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang và tại địa chỉ http://motcua.tiengiang.gov.vn.

- Đã tiếp nhận 1.282 hồ sơ, trong đó lĩnh vực việc làm có 1.098 hồ sơ, lĩnh vực an toàn lao động có 58 hồ sơ, lĩnh vực lao động- tiền lương - quan hệ lao động có 126 hồ sơ; đã giải quyết 1.238 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,6%, còn lại 44 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết do chưa đến hạn trả kết quả, đạt tỷ lệ 3,4%.

- Việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử đã giúp cho số hồ sơ được tiếp nhận nhanh và giải quyết sớm thời hạn quy định từ 1 - 5 ngày, trong đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy phép lao động nước ngoài thuộc lĩnh vực việc làm từ 05 ngày làm việc xuống 03 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức được một Hội nghị đối thoại về 10 thủ tục hành chính và giải quyết 10 thủ tục hành chính các lĩnh vực việc làm, lao động - tiền lương, an toàn lao động với khoảng 17 đại biểu của 14 doanh nghiệp tham dự. Qua đó, đã giải đáp 03 ý kiến của 02 doanh nghiệp đã đăng ký trước liên quan đến lĩnh vực việc làm (lao động nước ngoài), lao động - tiền lương và một số ý kiến khác của đại biểu tham dự nêu lại hội nghị. Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đề nghị doanh nghiệp quan tâm thực hiện việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến http://motcua.tiengiang.gov.vn hoặc qua bưu điện nhằm tiết kiệm chi phí đi lại và tiết kiệm thời gian của doanh nghiệp./.

 Phan Thị Ngọc Bích

 (Phòng Lao động - Việc làm và An toàn lao động)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 256
  Tổng lượt truy cập: 743943