Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2019
20/11/2019

Nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu bảo đảm an toàn và sức khỏe của người lao động; thiết lập môi trường làm việc an toàn hơn, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và xã hội về an toàn, vệ sinh lao động; giảm chi phí liên quan đến tai nạn lao động và sự cố; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đồng thời hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động góp phần giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của doanh nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 02 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Dự án 3 Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động năm 2019 cho 30 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động của 16 doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 17 người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong khu vực không có quan hệ lao động.

Nội dung huấn luyện gồm có hướng dẫn người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động (hệ thống OHSAS hoặc ISO) trong các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện theo chương trình khung huấn luyện tại phụ lục IV của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ đối với người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong khu vực không có quan hệ lao động.

Chương trình huấn luyện được miễn hoàn toàn chi phí huấn luyện và được cấp Thẻ an toàn theo quy định sau khi hoàn thành khóa huấn luyện và người tham dự thực hiện bài kiểm tra sau thời gian huấn luyện.

Dự kiến trong tháng 12/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tổ chức 01 lớp huấn luyện theo chương trình khung huấn luyện tại phụ lục IV của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành) ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với thời gian học là 03 ngày (đính kèm: Công văn số 2388/SLĐTBXH-LĐVL-ATLĐ ngày 18/11/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)./.

                            Cao Phi Đằng

                                      (Phòng Lao động - Việc làm và An toàn lao động)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 104
  Tổng lượt truy cập: 699148