Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tập huấn, triển khai Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và một số điểm mới về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến các doanh nghiệp, hợp tác xã
20/01/2021

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 và đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 08/2019/L-CTN ngày 03 tháng 12 năm 2019 (sau đây gọi là Bộ luật Lao động). Để triển khai thi hành Bộ luật Lao động thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong hai ngày 14 tháng 12 năm 2020 và ngày 18 tháng 12 năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Bộ luật Lao động đến 248 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với 394 đại biểu tham dự.

 

Hội nghị tập huấn đã giới thiệu tổng quan về Bộ luật Lao động, những nội dung lớn về tuổi nghỉ hưu, về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và một số nội dung cụ thể về những điểm mới của Bộ luật Lao động.

Trong đó, Hội nghị tập trung chú trọng triển khai một số nội dung cụ thể về những điểm mới của Bộ luật Lao động như hợp đồng lao động, giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, lao động đặc thù (lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi, lao động là người nước ngoài, lao động là người khuyết tật), giải quyết tranh chấp lao động và đình công, thanh tra, xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã triển khai, hướng dẫn thực hiện một số điểm mới về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện 05 thủ tục hành chính về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo Quyết định số 1107/QĐ-LĐTBXH ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Qua hội nghị đã giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã kịp thời nắm bắt được những quy định mới về pháp luật lao động để tổ chức thực hiện./.

 

 Phan Thị Ngọc Bích

Phòng Lao động - Việc làm và An toàn lao động

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 947912