Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Cỡ chữ
THÔNG BÁO
04/09/2015

Ngày 27/7/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh TiềnGiang đã ban hành Công văn số 3522/UBND-VHXH về việc tăng cường thực hiện côngtác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởngcác sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thựchiện một số nhiệm vụ sau:

Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp vớiSở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế cùng cácsở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thựchiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HS-SV); kết hợp vớicơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYTHS-SV; chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽvới Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện tốt côngtác BHYT HS-SV năm học 2015 - 2016.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáodục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàntỉnh tập trung tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT HS-SV; khẳng địnhBHYT HS-SV là loại hình bắt buộc theo quy định của pháp luật, là khoản thu bắtbuộc ngay từ đầu năm học; phấn đấu đưa tỷ lệ HS-SV tham gia BHYT năm học 2015-2016 đạt 100% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTgngày 02/4/2015. Có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng công tác y tế họcđường; chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phíđược trích lại cho y tế trường học, để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với HS-SV.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạocác trường trung cấp nghề phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tốtcông tác BHYT, phấn đấu 100% sinh viên, học sinh tham gia BHYT.

Trường Đại học Tiền Giang, Trường Cao đẳngY tế, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam bộ phối hợp vớicơ quan Bảo hiểm xã hội tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT cho sinhviên; chủ động đề ra các giải pháp thu BHYT sinh viên năm học 2015 - 2016 đạt100%.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nângcao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, nhất là đối với HS-SV; tạo điều kiện tốtnhất để HS-SV được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách BHYT; phối hợp với SởGiáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về y tế họcđường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chứcsơ kết công tác BHYT HS-SV năm học 2014-2015; đề ra giải pháp triển khai thựchiện trong năm học 2015-2016, phấn đấu đạt 100% HS-SV tham gia BHYT trên địabàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HS-SV, vận độngphụ huynh và HS-SV thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về BHYT./.

                                                 LƯỢC GHI

 


Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 644264