Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Thông tin về hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ
02/06/2017

Tiếp tục thực hiện việc đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với những hồsơ không còn giấy tờ gốc, đến nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội(LĐ-TB&XH) tiếp nhận 12 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ còn tồn đọng chưa đượccông nhận.

Mọi phản ánh của nhân dân xin báo trực tiếp về số điện thoại 0733.878.166(Phòng Người có công); hoặc phản ánh bằng thư gửi về địa chỉ: Sở LĐ-TB&XH(số 80, đường Ấp Bắc, phường 4, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông tin, mọi thông tin có liên quanđến hồ sơ liệt sĩ nếu không có phản ánh gì thì Sở LĐ-TB&XH tiến hành lậpthủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ theo quy định.

1/VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Liệt sĩ NGYỄNMINH TRUYỆN (sinh năm 1910, nguyên quán: Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnhTiền Giang). Ông tham gia cách mạng ngày 15/10/1945, hy sinh ngày 18/3/1971;cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: Ban chấp hành Nông hội xã Thiện Trung; đơn vị: XãThiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; nơi hy sinh: Ấp Mỹ Trinh, xã ThiệnTrung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Trườnghợp hy sinh: Du kích xã cùng đơn vị đặc công C26 đến bắt ám hiệu đụng phải taongộ, giặc nghi ông có liên quan đến bộ đội, du kích nên bắt ông cùng vợ là bàNguyễn Thị Chờ tra tấn và bắn chết tại nhà ông; hồ sơ lập trước ngày 01/7/2013.

2/VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Liệt sĩ PHANVĂN AN (sinh năm 1936, nguyên quán: Xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh TiềnGiang). Ông tham gia cách mạng ngày 18/5/1967, hy sinh ngày 28/3/1968; cấp bậc,chức vụ khi hy sinh: Du kích xã An Cư; đơn vị khi hy sinh: Xã An Cư, huyện CáiBè, tỉnh Tiền Giang; nơi hy sinh: Ấp An Hòa,xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Trườnghợp hy sinh: Nhận sự chỉ đạo của cấp trên đang đi công tác tại ấp An Hòa, xã AnCư thì bị địch càn vào bắn hy sinh; hồ sơ lập trước ngày 01/7/2013.

3/VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Liệt sĩ TRẦNVĂN MẸO (sinh năm 1897; nguyên quán: Xã Phú Nhuận Đông, huyện Cai Lậy, tỉnhTiền Giang). Ông tham gia cách mạng năm 1939, hy sinh ngày 7/2/1942; cấp bậc,chức vụ khi hy sinh: Đội viên đội Thanh niên tiền phong xã Thạnh Lộc, huyện CaiLậy, tỉnh Tiền Giang; đơn vị khi hy sinh: Xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnhTiền Giang; nơi hy sinh: Tại nhà tù Côn Đảo; có xác nhận và danh sách quản lýcủa Ban Quản lý Di tích Côn Đảo.

Trườnghơp hy sinh: Tham gia cuộc khởi nghĩa Nam kỳ ngày 23/11/1940 và xây dựngphong trào đấu tranh giành chính quyền bị giặc Pháp bắt ngày 15/12/1940 đày raCôn Đảo; đến nay chưa tìm được mộ.

4/VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Liệt sĩ LÊ THỊĐẸP (sinh năm 1949; nguyên quán: Xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh TiềnGiang). Bà tham gia cách mạng năm 1967,  hysinh ngày 2/9/1969; cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: Cán bộ y tá xã Tân Hội; đơnvị khi hy sinh: Trạm y tế xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; nơi hysinh: Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thi hài được antáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cai Lậy. Vị trí mộ: Hàng số 3, mộ số 4, lôD.

Trườnghợp hy sinh: Địch càn vô địa hình Cầu Vỹ ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, Thị xã CaiLậy, trong lúc tránh đường của địch trên đường về bị vướng lựu đạn gài nổ và hysinh tại chỗ.

5/VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Liệt sĩ LÊ VĂNĐỰC (sinh năm 1940;  nguyên quán: XãTân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Ông tham gia cách mạng năm 1960, hysinh ngày 15/3/1966; cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: Chiến sĩ du kích xã; đơn vịkhi hy sinh: xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; nơi hy sinh: tại LípTrần Phú Nhơn, xã Tân Phú, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thi hài được antáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cai Lậy. Vị trí mộ: Hàng số 3, mộ số 3, lôD.

Trườnghợp hy sinh: Địch càn quét vào xã Tân Hội và xã Tân Phú. Trong lúc chạy bị máybay của địch phát hiện bắn hy sinh tại líp Trần Phú Nhơn, xã Tân Phú, thị xãCai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

6/VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Liệt sĩ TRỊNHVĂN TRE (sinh năm 1908; nguyên quán: Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnhTiền Giang). Ông tham gia cách mạng ngày 27/8/1943, hy sinh ngày 13/8/1944; cấpbậc, chức vụ khi hy sinh: Cán bộ Nam kỳ khởi nghĩa; đơn vị khi hysinh: Xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; nơi hy sinh: tại Nhà tùCôn đảo. Lịch sử Đảng bộ xã Long Hưng có ghi tên Ông; có xác nhận và danh sáchquản lý của Ban Quản lý Di tích Côn Đảo; hồ sơ lập trước ngày 01/7/2013; đếnnay chưa tìm được mộ

Trườnghợp hy sinh: Bị địch bắt đày ra Côn Đảo, tra tấn đến chết.

7/ VỀ HỒSƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Liệt sĩ BÙI VĂN NHẨM(sinh năm 1940; nguyên quán: Xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).Ông tham gia cách mạng năm 1968, hy sinh ngày 7/11/1970; cấp bậc, chức vụ khihy sinh: Giao liên xã Mỹ Phước; đơn vị khi hy sinh: Xã Mỹ Phước, huyện ChâuThành, tỉnh Tiền Giang; nơi hy sinh: Âp BắcA, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thi hài được an tángtại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang. Vị trí mộ: Khu 20, hàng G, mộ số 3

Trườnghợp hy sinh: Trên đường đi giao liên thấy máy bay, ông Bùi Văn Nhẩm cùng 02đồng chí là Nguyễn Văn Đặng và Nguyễn Văn Khỏe trốn xuống hầm quân sự tại Ấp BắcA, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, lính trên máy bay phát hiệnbắt 3 ông bắn chết tại chỗ; ông Nguyễn Văn Đặng được công nhận liệt sĩ năm1986, ông Nguyễn Văn Khỏe được công nhận liệt sĩ năm 1977.

8/VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Liệt sĩ PHANVĂN KHÁ (sinh năm 1917; nguyên quán: Ấp Tân Thắng, xã Tân Thuận Bình, huyệnChợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Ông tham gia cách mạng tháng 10/1945; hy sinh ngày18/8/1948; cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: xã đội trưởng xã Tân Thuận Bình; đơnvị khi hy sinh: Xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; nơi hy sinh:Ấp Tân Thắng, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thi hài đượcan táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh TiềnGiang từ năm 1976. Vị trí mộ: Lô số 1, mộ số B1 M4 từ năm 1976.

Trườnghợp hy sinh: Ông và ông Đoàn Văn Hưng (sinh năm 1923, chức vụ Trung đội trưởngbộ đội Chợ Gạo – đã được công nhận liệt sĩ), đi làm nhiệm vụ, giặc càn 2 ôngtránh xuống hầm, phát hiện bắn 2 Ông chết tại ấp Tân Thắng, xã Tân Thuận Bình;hồ sơ trước đây chưa lập vì không còn thân nhân liệt sĩ.

9/VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Liệt sĩ LÊTRUNG TRỰC (sinh năm 1926; nguyên quán: Khu phố 7, phường 5, thành phố MỹTho, tỉnh Tiền Giang). Ông tham gia cách mạng tháng 01/1945; hy sinh ngày26/6/1947; cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: BCH Thanh niên Tiền phong xã Tân ThuậnBình; đơn vị khi hy sinh: xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; nơihy sinh: xã Tân Thuận, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thi hài được an táng tạiNghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Vị trímộ: Lô số 5, mộ số B5 M16.

Trườnghợp hy sinh: Tham gia trận đánh ở Cầu Sập bị địch bắn chết; hồ sơ trước đâychưa lập vì không còn thân nhân liệt sĩ.

10/VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Liệt sĩ NGUYỄNVĂN ĐẮC (sinh năm 1921; nguyên quán: Xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh TiềnGiang). Ông tham gia cách mạng năm 1945; hy sinh năm 1948; cấp bậc, chức vụ khihy sinh: Dân quân tự vệ xã Bình Phan; đơn vị: Xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnhTiền Giang; nơi hy sinh: ấp Bình Hưng, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh TiềnGiang. Thi hài được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Phan, huyện ChợGạo, tỉnh Tiền Giang. Vị trí mộ: Lô số 1, mộ số B1 M8

Trườnghợp hy sinh: Giặc Pháp đi càn phát hiện bắn chết ông tại ấp Bình Hưng, xã BìnhPhan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; hồ sơ trước đây chưa lập vì không cònthân nhân liệt sĩ.

11/VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Liệt sĩ NGUYỄNVĂN CẦM (sinh năm 1938; nguyên quán: Xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh TiềnGiang). Ông tham gia cách mạng năm 1960; hy sinh ngày 4/8/1967; cấp bậc, chứcvụ khi hy sinh: Chiến sĩ du kích xã Bình Phan, đơn vị khi hy sinh: xã BìnhPhan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; nơi hy sinh: xã Bình Phục Nhứt, huyện ChợGạo, tỉnh Tiền Giang. Thi hài được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã BìnhPhan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Vị trí mộ: Lô số 1, mộ số B1 M3.

Trườnghợp hy sinh: Chống địch đi càn tại xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo. Ông bịđịch bắn hy sinh tại công sự; hồ sơ trước đây chưa lập vì không còn thân nhânliệt sĩ.

12/VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Liệt sĩ DƯƠNGVĂN NGÀ (sinh năm 1946; nguyên quán: Ấp Hòa Thành, xã Hòa Định, huyện ChợGạo, tỉnh Tiền Giang). Ông tham gia cách mạng năm 1960, hy sinh ngày 9/1/1963;cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: Tuyên giáo xã Hòa Định; đơn vị khi hy sinh: xãHòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; nơi hy sinh: Xã Hòa Định, huyện ChợGạo, tỉnh Tiền Giang. Thi hài được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Định,huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Vị trí mộ: B2 – M18

Trường hợp hy sinh: Do địch đi càn, chiến đấuchống càn hy sinh; hồ sơ trước đây chưa lập vì không còn thân nhân liệt sĩ.
Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 644264