Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thực hiện thu thập, cập nhật và ghi chép thông tin cầu lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
30/07/2019

​Tiếp tục thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động và Công văn số 235/CVL-TTLĐ ngày 23/7/2019 của Cục Việc làm về việc triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn thu thập, cập nhật và ghi chép thông tin cầu lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của cuộc điều tra cầu lao động là nhằm thu thập, cập nhật chính xác thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, hợp tác xã phi nông nghiệp có sử dụng lao động theo ngành nghề kinh doanh, tiền lương, vị trí việc làm, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhu cầu tuyển lao động theo trình độ chuyên môn kỹ thuật nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động và công bố thông tin về thị trường lao động để mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận và sử dụng.

Đối tượng thu thập thông tin là người sử dụng lao động của các doanh nghiệp và hợp tác xã phi nông nghiệp có hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, đang hoạt động kinh doanh tại thời điểm cập nhật, ghi chép; phạm vi thu thập thông tin là 100% doanh nghiệp và các hợp tác xã phi nông nghiệp có sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thông tin về lao động của doanh nghiệp/hợp tác xã phi nông nghiệp cần cập nhật, ghi chép gồm các nội dung sau: phần định danh gồm tên, mã số đăng ký kinh doanh, điện thoại/fax/email/website, địa chỉ; tình trạng hoạt động, loại hình doanh nghiệp; ngành, nghề kinh doanh chính; số lao động đang làm việc chia theo giới tính, hợp đồng lao động, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nhóm ngành nghề; tiền lương; số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01/7/2019 và thời gian thu thập thông tin là 30 ngày kể từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/7/2019. Theo đó, điều tra viên đến từng doanh nghiệp/hợp tác xã phi nông nghiệp, trực tiếp phỏng vấn người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động và cập nhật thông tin biến động hoặc ghi chép thông tin ban đầu theo Phiếu cập nhật hoặc Phiếu ghi chép thông tin về lao động có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động.

Căn cứ theo kế hoạch hướng dẫn thu thập, cập nhật và ghi chép thông tin cầu lao động năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho giám sát viên và điều tra viên điều tra, rà soát, cập nhật dữ liệu cầu lao động năm 2019 tại 11 huyện, thành phố, thị xã với 195 đại biểu tham dự là công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và công chức Văn hoá - Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội và Trẻ em cấp xã.

Giám sát viên và điều tra viên tham dự tập huấn nghiệp vụ rà soát, cập nhật, ghi chép dữ liệu cầu lao động năm 2019

Để công tác thu thập, cập nhật và ghi chép thông tin cầu lao động năm 2019 được thực hiện có hiệu quả, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền cho các doanh nghiệp/hợp tác xã phi nông nghiệp biết về mục đích, ý nghĩa của công tác thu thập, cập nhật và ghi chép thông tin về lao động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên đến thu thập thông tin./.

                            Phan Thị Ngọc Bích

                     
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 121
  Tổng lượt truy cập: 685970