Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

THỰC HIỆN TỐT PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”
03/02/2020

Không chỉ làm tốt chính sách ưu đãi người có công, mà với tình cảm, trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, tỉnh Tiền Giang đã tích cực triển khai thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, đối với Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định 176/NĐ-CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh trên, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu trình cho cơ quan có thẩm quyền xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho tổng số 1.772 mẹ.

Thực hiện Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn sâu rộng đến các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ nghiệp vụ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã nắm chắc về đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục hồ sơ và thời gian thực hiện….Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu xát của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, việc xác minh đối tượng, lập hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được thực hiện chu đáo. Đến nay, công tác xác nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành, với tổng số 09 đợt đề nghị Trung ương xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 4.191 bà mẹ.

Như vậy, tổng số đến nay toàn tỉnh có 5.963 bà mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Hiện có 299 mẹ còn sống và 5.664 mẹ từ trần. Tất cả các mẹ còn sống đều được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

Theo báo cáo của địa phương hiện còn lại khoảng 50 trường hợp đang được xác minh, giải quyết. Đa số những hồ sơ tồn đọng sai họ tên, năm sinh bà mẹ hoặc không có tên bà mẹ trong hồ sơ gốc liệt sĩ, có trường hợp bà mẹ đã chết quá lâu không còn người lớn tuổi xác nhận hoặc không còn giấy tờ có liên quan, hồ sơ chưa thống nhất ủy quyền…phấn đấu đến cuối năm 2020 kết thúc hồ sơ tồn đọng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”./.

 

                                                                                          THU NGUYÊN
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 159
  Tổng lượt truy cập: 745775