Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Triển khai hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
17/12/2019

Thực hiện Nghị định số 90/2019NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp triển khai, thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020, cụ thể như sau:

1. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với các địa bàn trong tỉnh:

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành áp dụng mức lương tối thiểu vùng II là: 3.920.000 đồng/tháng.

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, huyện Chợ Gạo và huyện Tân Phước áp dụng mức lương tối thiểu vùng III là: 3.430.000 đồng/tháng.

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện còn lại áp dụng mức lương tối thiểu vùng  IV là: 3.070.000 đồng/tháng.

2. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng:

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

- Mức lương tối thiểu vùng nêu trên, là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận và trả lương cho người lao động, trong đó:

+ Mức lương trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ ngày/giờ công bình thường trong tháng, đạt định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm trả không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

+ Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định (kể cả những người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề) phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

+ Người lao động làm công việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì mức lương trả phải cao hơn ít nhất 5% (hoặc làm công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì phải cao hơn ít nhất 7%) so với tiền lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường (theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP) .

- Mức lương tối thiểu vùng là mức tiền lương thấp nhất Nhà nước quy định để các bên thương lượng trong việc trả lương khi phát sinh quan hệ lao động. Khuyến khích các doanh nghiệp thỏa thuận, trả lương cao hơn mức lương quy định và phù hợp với thị trường lao động.

3. Triển khai, áp dụng mức lương tối thiểu vùng:

- Căn cứ mức lương tối thiểu vùng mới năm 2020, doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn cơ sở để thỏa thuận, xác định mức điều chỉnh lại các mức lương trong thang lương, bảng lương; mức lương ghi trong hợp đồng lao động cho phù hợp quy định, bảo đảm các nguyên tắc nêu trên và tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo với lao động đã qua đào tạo, lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao; giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp,...

- Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng mới nêu trên, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

- Thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2020.

Đính kèm: Nghị định số 90/2019NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động./.

                                                                              Phan Hữu Vạn

                                                   Phòng Lao động - Việc làm và An toàn lao động

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 699151