Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
03/08/2021

 

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính được công bố, cụ thể như sau:

- Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động:

1. Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

- Sửa đổi, bổ sung 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh thay thế, cụ thể:

1. Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - 1.009873;

2. Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - 1.009874;

3. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh
nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - 1.001865

4. Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh
nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - 1.001823

5. Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh
nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - 1.001853

(xem chi tiết các Quyết định: 572/QĐ-LĐTBXH; 2015/QĐ-UBND)

​VPS.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 31
  Tổng lượt truy cập: 1038773