Truy cập nội dung luôn

Danh sách Email Danh sách Email

Danh sách Email

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

BAN GIÁM ĐỐC

1

Nguyễn Minh Vỹ

Phó Giám đốc

nguyenminhvy@tiengiang.gov.vn

2

Võ Văn Nhi

Phó Giám đốc

vovannhi@tiengiang.gov.vn

3

Hồ Thanh Sơn

Phó Giám đốc

hothanhson@tiengiang.gov.vn

4

Trần Văn Sê

Phó Giám đốc

tranvanse@tiengiang.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

5

Nguyễn Văn Thổ

Chánh VP

nguyenvantho@tiengiang.gov.vn

6

Mạch Trí Dũng

Phó Chánh VP

machtridung@tiengiang.gov.vn

7

Nguyễn Thị Kiều Loan

Phó Chánh VP

nguyenthikieuloan@tiengiang.gov.vn

8

Nguyễn Thị Kim Sương

Văn thư

nguyenthikimsuong@tiengiang.gov.vn

9

Nguyễn Linh Phương

Thủ quỹ

nguyenlinhphuong@tiengiang.gov.vn

10

Lê Thị Mỹ Linh

Chuyên viên

lethimylinh@tiengiang.gov.vn

11

Phạm Ka Duy

Chuyên viên

phamkaduy@tiengiang.gov.vn

12

Trương Vĩnh Thành

Chuyên viên

truongvinhthanh@tiengiang.gov.vn

PHÒNG LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM

13

Lê Ngọc Mừng

Trưởng phòng

Lengocmung@tiengiang.gov.vn

14

Trương Thị Phương Trúc

Chuyên viên

TruongThiPhuongTruc@tiengiang.gov.vn

15

Phan Hữu Vạn

Chuyên viên

PhanHuuVan@tiengiang.gov.vn

16

Phan Thị Ngọc Bích

Chuyên viên

PhanThiNgocBich@tiengiang.gov.vn

PHÒNG DẠY NGHỀ

17

Lê Phước Tân

Trưởng phòng

LePhuocTan@tiengiang.gov.vn

18

Lê Văn Cơ

Chuyên viên

LeVanCo@tiengiang.gov.vn

19

Nguyễn Thanh Tân

Chuyên viên

thanhtan@tiengiang.gov.vn

20

Mai Tấn Tài

Chuyên viên

MaiTanTai@tiengiang.gov.vn

PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

21

Nguyễn Thanh Thủy

Trưởng phòng

NguyenThanhThuy@tiengiang.gov.vn

22

Đoàn Văn Hiệp

Phó phòng

doanVanHiep@tiengiang.gov.vn

23

Trần Thị Phượng

Chuyên viên

TranThiPhuongcs@tiengiang.gov.vn

24

Mai Thị Ngọc Chi

Chuyên viên

MaiThiNgocChi@tiengiang.gov.vn

25

Nguyễn Thị Thu Nguyên

Chuyên viên

NguyenThiThuNguyen@tiengiang.gov.vn

26

Nguyễn Phạm Phú

Chuyên viên

NguyenPhamPhu@Tiengiang.gov.vn

27

Phạm Thị Kim Hạnh

Chuyên viên

PhamThiKimHanh@tiengiang.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

28

Đặng Thị Tốt

Trưởng phòng

DangThiTot@Tiengiang.gov.vn

29

Nguyễn Ngọc Tiến

Phó phòng

NguyenNgocTien@tiengiang.gov.vn

30

Tạ Thị Thanh

Chuyên viên

TaThiThanh@tiengiang.gov.vn

31

Nguyễn Thanh Duy

Chuyên viên

NThanhDuy@tiengiang.gov.vn

32

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

NgThiMyDung@Tiengiang.gov.vn

33

Hồ Văn Đạt

Chuyên viên

HoVanDat@tiengiang.gov.vn

34

Phạm Bạch Quyên

Chuyên viên

NguyenBachQuyen@tiengiang.gov.vn

35

Bùi Ngọc Quang

Chuyên viên

BuiNgocQuang@tiengiang.gov.vn

PHÒNG THANH TRA

36

Huỳnh Hữu Công

Phó Chánh Tranh tra

HuynhHuuCong@tiengiang.gov.vn

37

Bùi Văn Lượm

Thanh tra viên

BuiVanLuom@tiengiang.gov.vn

38

Lê Hữu Trí

Phó Chánh Tranh tra

LHuuTri@tiengiang.gov.vn

39

Nguyễn Phi Khang

Thanh tra viên

NguyenPhiKhang@tiengiang.gov.vn

40

Nguyễn Thanh Quang

Chuyên viên

NThanhQuang@tiengiang.gov.vn

41

Chế Kim Ngân

Chuyên viên

CheKimNgan@Tiengiang.gov.vn

PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

42

Nguyễn Văn Dự

Trưởng phòng

NguyenVanDu@tiengiang.gov.vn

43

Bùi Văn Lý

Chuyên viên

BuiVanLy@tiengiang.gov.vn

44

Trương Thị Hiền

Chuyên viên

TruongThiHien@tiengiang.gov.vn;

45

Trác Lâm

Chuyên viên

TracLam@tiengiang.gov.vn

46

Nguyễn Quốc Dương

Chuyên viên

NguyenQuocDuong@tiengiang.gov.vn

PHÒNG BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

47

Nguyễn Thị Hảo

Trưởng phòng

NguyenThiHao@tiengiang.gov.vn

48

Võ Thị Mao

Chuyên viên

VoThiMao@tiengiang.gov.vn

CHI CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

49

Phan Thanh Vân

Chi cục trưởng

PhanThanhVan@tiengiang.gov.vn

50

Trần Văn Đầy

Chi cục phó

TranVanDay@tiengiang.gov.vn

51

Nguyễn Hoàng Thanh

Chi cục phó

NguyenHoangThanh01@tiengiang.gov.vn

52

Trương Quốc Sử

Chuyên viên

TruongQuocSu@tiengiang.gov.vn

53

Nguyễn Quốc Tân

Chuyên viên

NguyenQuocTan@tiengiang.gov.vn

54

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Chuyên viên

NguyenThiNgocThanh@tiengiang.gov.vn

55

Nguyễn Vĩnh Vân

Chuyên viên

nguyenvinhvan@tiengiang.gov.vn

QUỸ BẢO TRỞ TRẺ EM

56

Cao Hoàng Nhân

Phó Giám đốc

caohoangnhan@tiengiang.gov.vn

57

Lê Phước Đức

Chuyên viên

lephuocduc@tiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                        

 

 

 

                                                              

 

                          

 


 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 627295