Truy cập nội dung luôn

Ngày pháp luật Ngày pháp luật

​Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 18/7/2019 của của Ủy ban nhân dân tỉnh về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09/11) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019 và Hướng dẫn số 225/HD-HĐPH ngày 23/8/2019 Hội đồng phối hợp phổ...
​Thực hiện Kế hoạch số 1221/KH-SLĐTBXH ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý II/2019....
Thực hiện Kế hoạch số 1997/KH-SLĐTBXH ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý IV/2018....
Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 28/8/2018 của của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh năm 2018 và Hướng dẫn số 246/HD-HĐPH ngày 13/9/2018 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo d...
Xem thêm >>

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 264
  Tổng lượt truy cập: 743387