Truy cập nội dung luôn

Phòng chống tệ nạn xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt nam đến năm 2020 và Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 19/12/2014 cùa Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về...
Ngày 27/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/ KH-UBND về việc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình m...
Họp mặt kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Cơ sở Cai Nghiện ma túy Tiền Giang
Được sự chấp thuận của Ban Chi ủy, Ban Giám đốc Cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Cơ sở Cai nghiện ma túy phối hợp với Đoàn Thành niên Cơ sở xây dựng kế hoạch phối hợp số 32/KHPH -CĐBP-ĐTN ngày 28/2/2018 v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 108 năm...
Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 106/KHLN-LĐTBXH-TP ngày 05/10/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội – Sở Tư pháp về tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Nhằm nâng cao nhận thức...
Ngày 06/02/2018 Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Tiền Giang đến thăm, chúc tết và tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang. Đoàn do đ...
Thực hiện kế hoạch số 300/KH-CSCNMT ngày 28/8/2017 của Cơ sở Cai nghiện ma túy Tiền Giang về việc mở lớp dạy nghề Điện lạnh cho học viên đang chấp hành quyết định bắt buộc cai nghiện tại Cơ sở đợt 1 năm 2017....
Tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017 của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh đã được Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh phê duyệt....
Thực hiện Quyết định số: 33/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. ...
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, cán sự xã hội làm công tác phòng, chống tệ nạn xã h...
Để có cơ sở thống nhất, hoàn thiện nội dung Qui chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (trên cơ sở hợp nhất hai qui chế đã được ban hành), trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh....
Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-CCPCTNXH ngày 10/8/2017 của Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội về việc tổ chức giám sát kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã và tình nguyện viên thực hiện phong trào...
Hội nghị tổng kết 12 năm ngày Hội toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc tại Cơ sở Hỗ trợ và Điều trị nghiện ma túy
Ngày 11/8/2017 tại Hội trường Cơ sở Hỗ trợ và Điều trị nghiện ma tuý. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc đã tổ chức hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân Bảo vệ an...
Thực hiện Thông báo số 01-TB/ĐUK ngày 19/8/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức giao ban Cụm cơ sở đảng và phân công phụ trách Cụm (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)...
Thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt nam đến năm 2020. Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 cỉa Chính phủ về tăng...
Theo báo cáo 06 tháng đầu năm 2017 tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn biến tương đối phức tạp, tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm chưa được kéo giảm đã có tác động đến đời sống trong xã hộ...
Tổ chức hoạt động giáo dục, sinh hoạt nhóm định kỳ cho học viên tại Cơ sở Hỗ trợ và Điều trị nghiện ma túy
Nhằm tạo điều kiện cho học viên tại Cơ sở Hỗ trợ và Điều trị nghiện ma túy nâng cao nhận thức, phát huy các giá trị đạo đức trong rèn luyện, phục hồi hành vi, nhân cách, giúp cho mỗi học viên tự rèn luyện và điều chỉnh hành vi của bản thân tr...
Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện năm 2017
Thực hiện Quyết định số: 33/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ngày 19-27/4/2017...
TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA XỬ LÝ NGHIÊM TỆ NẠN MẠI DÂM TRÁ HÌNH
Thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm tra địa bàn, ngày 12/04/2017, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội đã phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính KS “ V..” thuộc địa bàn phường 5 – TP Mỹ Tho-Tiền Giang, qua kiểm...

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 644011