Truy cập nội dung luôn

Thanh tra Thanh tra

​Kể từ ngày 28/5/2019, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018 do Chính phủ ban hành ngày 10/4/2019 chính thức có hiệu lực. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định 31) thay thế cho Ngh...
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018 - 24/09/2019 (số lượt xem: 1929)
​Luật Tố cáo (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019....
Thực hiện Quyết định thanh tra số 92/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/6/2018 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang. ...
Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-SLĐTBXH ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tiền Giang về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa; địa chỉ trụ sở chính:...
Xem thêm >>

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 31
  Tổng lượt truy cập: 947941