Truy cập nội dung luôn

Tổng quan Tổng quan

Giới thiệu sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tiền Giang.

 

Tên đơn vị: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 80 Ấp Bắc - Phường 4 –TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 3873401 - FAX: 3882297

 

1. Về chức năng: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội, về các dịch vụ công thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

2. Về nhiệm vụ: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có 2 nhiệm vụ sau:

 

   - Về quản lý nhà nước:

 

     + Xây dựng phương hướng, mục tiêu và giải pháp về lĩnh vực công tác lao động, thương binh và xã hội trong kế hoạch ngắn hạn, dài hạn theo kế hoạch chung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang.

 

     + Tổ chức hướng dẫn và thực hiện các chính sách, chế độ về quản lý sử dụng lao động, đào tạo nghề, kế hoạch tài chính, chính sách ưu đãi người có công, bảo hiểm xã hội, các hoạt động bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, thanh tra, kiểm tra các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội,…

 

     + Kiện toàn tổ chức bộ máy và tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ở xã, phường, thị trấn.

 

   - Các hoạt động sự nghiệp:

 

     + Thực hiện cácc hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm.

 

     + Thực hiện các chế độ, chính sách xã hội cho đối tượng thuộc ngành quản lý và một số lĩnh vực phúc lợi cho cộng đồng dân cư.

 

     + Thực hiện các hoạt động đào tạo nghề cho các loại đối tượng.

 

3. Về bộ máy tổ chức:

 

  - Ban Giám đốc: gồm 05 người:

 

    1. Ông Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc Sở.

 

        Điện thoại cơ quan : 073.3874397

 

        Email

 

    2. Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở.

 

        Điện thoại cơ quan: 3878200;

 

        Email nguyenminhvy@tiengiang.gov.vn

 

    3. Ông Võ Văn Nhi - Phó Giám đốc Sở.

 

        Điện thoại cơ quan: 39766664;

 

        Email vovannhi@tiengiang.gov.vn

 

    4. Ông Trần Văn Sê - Phó Giám đốc Sở.

 

        Điện thoại cơ quan: 3878165;

 

        Email tranvanse@tiengiang.gov.vn

 

    5. Ông Hồ Thanh Sơn: Phó Giám đốc Sở.

 

        Điện thoại cơ quan: 3874397;

 

        Email hothanhson@tiengiang.gov.vn

- Các phòng nghiệp vụ:

      + Văn phòng

         Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Thổ

         Điện thoại: 073. 3873 401

     + Phòng Kế hoạch tài chính

        Kế toán trưởng: Nguyễn Ngọc Tiến

        Điện thoại:073.3873 554

     + Phòng Lao động - Việc làm - An toàn lao động

        Trưởng phòng: Lê Ngọc Mừng

        Điện thoại: 073.3881492

      + Phòng Dạy nghề

        Trưởng phòng: Lê Phước Tân

        Điện thoại: 073.3976488

      + Phòng Người có công

        Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Thủy

        Điện thoại: 0733. 878 166

      + Phòng Bảo trợ xã hội

         Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dự

         Điện thoại: 0733. 975 191

       + Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

         Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hảo

         Điện thoại: 0733. 883 900

       + Thanh tra Sở

         Chánh thanh tra: Huỳnh Hữu Công

         Điện thoại: 0733. 877 059

      - Các đơn vị trực thuộc:

         Trường Trung cấp nghề KV. Cai Lậy

         Trường Trung cấp nghề KV. Gò Công

         Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang

         Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang

         Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

         Ban Quản Lý Nghĩa trang và dịch vụ mai hỏa táng

         Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang

         Chi cục Phòng Chống tệ nạn xã hội.

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 627295