Truy cập nội dung luôn

Tổng quan Tổng quan

Giới thiệu sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tiền Giang.

Tên đơn vị: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 80 Ấp Bắc - Phường 4 –TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 3873401 - FAX: 3882297

1. Về chức năng: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội, về các dịch vụ công thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Về nhiệm vụ: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có 2 nhiệm vụ sau:

 - Về quản lý nhà nước:

 + Xây dựng phương hướng, mục tiêu và giải pháp về lĩnh vực công tác lao động, thương binh và xã hội trong kế hoạch ngắn hạn, dài hạn theo kế hoạch chung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang.

+ Tổ chức hướng dẫn và thực hiện các chính sách, chế độ về quản lý sử dụng lao động, đào tạo nghề, kế hoạch tài chính, chính sách ưu đãi người có công, bảo hiểm xã hội, các hoạt động bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, thanh tra, kiểm tra các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội,…

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy và tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ở xã, phường, thị trấn.

- Các hoạt động sự nghiệp:

+ Thực hiện cácc hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách xã hội cho đối tượng thuộc ngành quản lý và một số lĩnh vực phúc lợi cho cộng đồng dân cư.

+ Thực hiện các hoạt động đào tạo nghề cho các loại đối tượng.

3. Về bộ máy tổ chức:

- Ban Giám đốc:

1. Ông Phạm Minh Trí - Giám đốc Sở.

Điện thoại cơ quan : 0273.3882.943

Email: phamminhtri@tiengiang.gov.vn

2. Ông Nguyễn Văn Lâm Phó Giám đốc Sở.

Điện thoại cơ quan: 0273.3878.200;

Email nguyenvanlam@tiengiang.gov.vn

3. Ông Võ Văn Nhi - Phó Giám đốc Sở.

Điện thoại cơ quan: 0273.3976.665;

Email vovannhi@tiengiang.gov.vn

- Các phòng nghiệp vụ:

+ Văn phòng:

Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Thổ

Điện thoại: 0273.3873 401

+ Phòng Kế hoạch tài chính

Kế toán trưởng: Nguyễn Văn Trường

Điện thoại:0273.3873 554

+ Phòng Lao động - Việc làm - An toàn lao động

Trưởng phòng: Lê Ngọc Mừng

 Điện thoại: 0273.3881 492

+ Phòng Dạy nghề

Trưởng phòng: Lê Phước Tân

Điện thoại: 0273.3976 488

+ Phòng Người có công

 Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Thủy

Điện thoại: 0273.3878 166

+ Phòng Bảo trợ xã hội

Trưởng phòng: Trác Lâm

Điện thoại: 0273.3975 191

+ Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hảo

Điện thoại: 0273.3883 900

+ Thanh tra Sở

Chánh thanh tra: Huỳnh Hữu Công

Điện thoại: 0273.3877 059

- Các đơn vị trực thuộc: 12 đơn vị

Trường Trung cấp kinh tế -kỹ thuật Tiền Giang

Trường Trung cấp nghề Khu vực Cai Lậy

Trường Trung cấp nghề Khu vực Gò Công

Trường Trung cấp kỹ thuật-Nghiệp vụ Cái Bè

Trường Trung cấp kinh tế-Công nghệ Cai Lậy

Trường Trung cấp Bách khoa Gò Công

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tiền Giang

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang

Ban Quản Lý Nghĩa trang và dịch vụ mai táng hỏa táng

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang

Chi cục Phòng Chống tệ nạn xã hội.

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 644264