Truy cập nội dung luôn

Tuyên truyền, Phổ biến Pháp luật Tuyên truyền, Phổ biến Pháp luật

Thực hiện kế hoạch số 06/KH-ĐTNT ngày 27/2/2018 của phòng Điều trị nội trú kế hoạch tuyên truyền giáo dục tháng 03/2018. Ngày 16/3/2018 Phòng Điều trị nội trú tổ chức tuyên truyền kiến thức về sức khỏe, giáo dục hành vi nhân cách cho học viên đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở nhằm giúp học viên nâng...