Truy cập nội dung luôn

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Tìm thấy 91 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
99/QĐ-SLĐTBXH 16-08-2021 Công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kinh phí tiết kiệm 6,5 tháng năm 2021 5-lượt Xem
96/QĐ-SLĐTBXH 16-08-2021 Công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kinh phí tiết kiệm 6,5 tháng cuối năm 2021 và thực hiện phương án tự chủ tài chính) 2-lượt Xem
2015/QĐ-UBND 29-07-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
1960/QĐ-UBND 26-07-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 15-lượt Xem
1453/SLĐTBXH-LĐVL-ATLĐ 21-07-2021 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 20/7/2021 và Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTG 57-lượt Xem
1452/SLĐTBXH-LĐVL-ATLĐ 21-07-2021 Triển khai và cập nhật thông tin, số liệu báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 4-lượt Xem
1910/QĐ-UBND 07-07-2021 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 20-lượt Xem
231/KH-UBND 01-07-2021 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 5-lượt Xem
1246/QĐ-UBND 19-05-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
226/QĐ-SLĐTBXH 31-12-2020 Công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0-lượt Xem
224/QĐ-SLĐTBXH 31-12-2020 Công bố công khai bổ sung Dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0-lượt Xem
2597/SLĐTBXH-LĐVL-ATLĐ 06-11-2020 V/v tăng cường công tác ATVSLĐ tại nơi làm việc 8-lượt Xem
3222/QĐ-UBND 03-11-2020 Quyết định phê duyệt bổ sung danh sách, kinh phí hỗ trợ cho vợ liệt sĩ lấy chồng khác, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 8-lượt Xem
2565/SLĐTBXH-LĐVL-ATLĐ 02-11-2020 V/v triển khai một số nội dung mới của Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 và Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ. 8-lượt Xem
3147/QĐ-UBND 21-10-2020 Phê duyệt lại danh sách, bổ sung kinh phí hỗ trợ cho vợ (chồng) liệt sĩ lấy chồng (vợ) khác đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
2978/QĐ-UBND 05-10-2020 Phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối được thay thế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
2789/QĐ-UBND 17-09-2020 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
2711/QĐ-UBND 09-09-2020 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm và tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 3-lượt Xem
2607/QĐ-UBND 31-08-2020 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho vợ (chồng) liệt sĩ lấy chồng (vợ) khác, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
2609/QĐ-UBND 31-08-2020 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ (đợt 4) 20-lượt Xem

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 947912