Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các lĩnh vực lao động- tiền lương-quan hệ lao động, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động và giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
05/08/2022

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 03 quyết định công bố danh mục 18 thủ tục hành chính, cụ thể:

- Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 về việc công bố danh mục 05 thủ tục hành chính và bãi bỏ 05 thủ tục hành chính (lĩnh vực việc làm, lao động - tiền lương) thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

- Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước;

- Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Ngoài ra, thực hiện rà soát và lập danh mục 64 thủ tục hành chính thuộc 05 lĩnh vực việc làm, lao động - tiền lương - quan hệ lao động, quản lý lao động ngoài nước, an toàn lao động và giáo dục nghề nghiệp cần rà soát trong năm 2022, trong đó có 59 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 04 thủ tục hành chính cấp huyện và 01 thủ tục hành chính cấp xã.

Trong 6 tháng đầu năm, chỉ phát sinh hồ sơ của doanh nghiệp (tập thể), không phát sinh hồ sơ của cá nhân, nhưng phần lớn hồ sơ đều nộp trực tiếp, một số hồ sơ nộp qua bưu điện, số lượng doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến https://motcua.tiengiang.gov.vn vẫn còn hạn chế.

Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hầu hết hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, đúng và sớm hơn thời gian quy định từ 01 ngày đến 05 ngày; một số hồ sơ trễ hạn, tập trung nhiều nhất tại các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực việc làm: cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài./.

                                                    Phan Thị Ngọc Bích

                            Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 60
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1433517