Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động - tiền lương-quan hệ lao động, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động và giáo dục nghề nghiệp quý 2 năm 2022 (từ ngày 15/3/2022 đến 14/6/2022)
10/06/2022

Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, qua đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 về việc công bố danh mục 02 TTHC thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (lĩnh vực việc làm) thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Đồng thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định công bố danh mục 10 TTHC lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và bãi bỏ 08 TTHC lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các TTHC mới ban hành, TTHC được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện công bố, công khai 59 TTHC cấp tỉnh thuộc 05 lĩnh vực việc làm, lao động - tiền lương, an toàn lao động, quản lý lao động ngoài nước và giáo dục nghề nghiệp tại dịch vụ hành chính công của tỉnh dichvucong.tiengiang.gov.vn; đồng thời phối hợp Văn phòng sở công bố tại bảng công khai TTHC của Sở và trên website Sở.

Lập danh mục 64 TTHC cần tiếp tục rà soát trong năm 2022 thuộc 05 lĩnh vực thuộc 05 lĩnh vực việc làm, lao động - tiền lương, an toàn lao động, quản lý lao động ngoài nước và giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 59 TTHC cấp tỉnh, 04 TTHC cấp huyện và 01 TTHC cấp xã. Ngoài ra, rà soát phân cấp 03 TTHC cấp tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên cổng dịch vụ công.

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC: tiếp nhận 441 hồ sơ (26 hồ sơ nộp trực tuyến, 376 hồ sơ nộp trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính, 39 hồ sơ kỳ trước chuyển sang); đã giải quyết 397 hồ sơ, đạt 90%; 44 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết./.

                                                    Phan Thị Ngọc Bích

                            Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 60
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1433517