Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang thông báo lịch tiếp công dân năm 2023
28/04/2023

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

Để thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh những nội dung có liên quan trong việc thực hiện các chế độ chính sách về lao động, người có công và xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang bố trí lịch tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Sở năm 2023 như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại phòng tiếp công dân của Sở.

2. Giám đốc Sở trực tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ thì sẽ chuyển tiếp vào ngày làm việc liền kề sau đó, cụ thể như sau:

Stt

Thời gian

Người tiếp công dân

Địa điểm

Ghi chú

01

Ngày 16/01/2023

Giám đốc Sở

Phòng tiếp dân của Sở

 

02

Ngày 15/02/2023

Giám đốc Sở

Phòng tiếp dân của Sở

 

03

Ngày 15/3/2023

Giám đốc Sở

Phòng tiếp dân của Sở

 

04

Ngày 17/4/2023

Giám đốc Sở

Phòng tiếp dân của Sở

 

05

Ngày 15/5/2023

Giám đốc Sở

Phòng tiếp dân của Sở

 

06

Ngày 15/6/2023

Giám đốc Sở

Phòng tiếp dân của Sở

 

07

Ngày 17/7/2023

Giám đốc Sở

Phòng tiếp dân của Sở

 

08

Ngày 15/8/2023

Giám đốc Sở

Phòng tiếp dân của Sở

 

09

Ngày 15/9/2023

Giám đốc Sở

Phòng tiếp dân của Sở

 

10

Ngày 16/10/2023

Giám đốc Sở

Phòng tiếp dân của Sở

 

11

Ngày 15/11/2023

Giám đốc Sở

Phòng tiếp dân của Sở

 

12

Ngày 15/12/2023

Giám đốc Sở

Phòng tiếp dân của Sở

 

3. Ngoài việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở, trường hợp khẩn thiết Giám đốc Sở sẽ tiếp công dân theo đề xuất của Chánh thanh tra Sở. Trong trường hợp Giám đốc Sở bận công tác (vắng mặt) thì sẽ Ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc Sở tiếp công dân./.

                                                                                               Thanh tra Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 60
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1433517