Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thông báo Tiếp nhận hồ sơ trường hợp đặc biệt tham gia trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đợt 2 năm 2022
20/10/2022

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ trường hợp đặc biệt tham gia trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, đợt 2 năm 2022

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực Quản lý chính sách người có công: 01 người.

2. Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động: 01 người.

3. Lĩnh vực Quản lý công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: 01 người

Đối tượng tiếp nhận:

  1. Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
  2. Cán bộ, công chức cấp xã.
  3. Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức.
  4. Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận:

  • Các đối tượng quy định tại mục 1, 2, 3 phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn).
  • Các đối tượng quy định tại mục 4 phải được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ và không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến; khi tiếp nhận vào làm công chức không phải kiểm tra, sát hạch.

       Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, văn bằng chứng chỉ như sau:

+ Vị trí Quản lý chính sách người có công: Tốt nghiệp đại học hành chính, luật, kinh tế luật, công tác xã hội, xã hội học hoặc các chuyên ngành có liên quan. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

+ Vị trí Quản lý an toàn, vệ sinh lao động: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực, cử nhân Luật, Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư bảo hộ lao động. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

+ Vị trí Quản lý công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành xã hội học, công tác xã hội, luật, quản trị nguồn nhân lực và các các chuyên ngành khác có liên quan. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

 Hồ sơ tiếp nhận gồm:

1. Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành (mẫu 2C-BNV/2008) được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

4. Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

Hồ sơ gửi về Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Số 379 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 15/11/2022.

Sở thông báo tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đợt 2 năm 2022 trên trang web của Sở với địa chỉ www.sldtbxh.tiengiang.gov.vn./.

SLĐTBXH

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 60
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1433517