Truy cập nội dung luôn

Danh sách Email Danh sách Email

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

BAN GIÁM ĐỐC

1

Phạm Minh Trí

Giám đốc

phamminhtri@tiengiang.gov.vn

2

Phan Thanh Vân

Phó Giám đốc

phanthanhvan@tiengiang.gov.vn

3

Huỳnh Anh Tuấn

Phó Giám đốc

huynhanhtuan@tiengiang.gov.vn

4 Lý Văn Cẩm Phó Giám đốc lyvancam@tiengiang.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

5

Mạch Trí Dũng

Chánh Văn phòng

machtridung@tiengiang.gov.vn

6

Nguyễn Văn Trường

Phó Chánh Văn phòng nguyenvantruong@tiengiang.gov.vn

7

Lê Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

lethimyhanh@tiengiang.gov.vn

8

Nguyễn Thị Kim Sương

Văn thư

nguyenthikimsuong@tiengiang.gov.vn

9

Cao Phi Đằng

Chuyên viên

nguyenlinhphuong@tiengiang.gov.vn

10

Lê Thị Mỹ Linh

Chuyên viên

lethimylinh@tiengiang.gov.vn

11

Bùi Nguyễn Duy

Chuyên viên

buinguyenduy@tiengiang.gov.vn

       
       
       

PHÒNG LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM

13

Lê Ngọc Mừng

Trưởng phòng

lengocmung@tiengiang.gov.vn

14

Trương Thị Phương Trúc

Chuyên viên

truongthiphuongtruc@tiengiang.gov.vn

15

Phan Hữu Vạn

Chuyên viên

phanhuuvan@tiengiang.gov.vn

16

Phan Thị Ngọc Bích

Chuyên viên

phanthingobich@tiengiang.gov.vn

17

Nguyễn Phi Khang Chuyên viên

nguyenphikhang@tiengiang.gov.vn

PHÒNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

18

Lê Phước Tân

Trưởng phòng

lephuoctan@tiengiang.gov.vn

19

 

 

 

20

Nguyễn Thanh Tân

Chuyên viên

thanhtan@tiengiang.gov.vn

21

Nguyễn Trường Giang

Chuyên viên

nguyentruonggiang@tiengiang.gov.vn

22

  Chuyên viên

caophidang@tiengiang.gov.vn

PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

23

Nguyễn Thanh Thủy

Trưởng phòng

nguyenthanhthuy@tiengiang.gov.vn

24

Chế Kim Ngân

Chuyên viên

chekimngân@tiengiang.gov.vn

25

Hoàng Thị Diệu Linh

Chuyên viên

hoangthidieulinh@tiengiang.gov.vn

26

Nguyễn Thị Thu Nguyên

Phó Phòng

nguyenthithunguyen@tiengiang.gov.vn

27

Nguyễn Phạm Phú

Chuyên viên

nguyenphamphu@Tiengiang.gov.vn

28

Phạm Thị Kim Hạnh

Chuyên viên

phamthikimhanh@tiengiang.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

29

Nguyễn Văn Trường

Phó phòng

 

30

Lê Thị Phương Thảo

Phó phòng

lethiphuongthao@tiengiang.gov.vn

31

Tạ Thị Thanh

Chuyên viên

tathithanh@tiengiang.gov.vn

32

Nguyễn Thanh Duy

Chuyên viên

nthanhduy@tiengiang.gov.vn

33

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

ngthimydung@tiengiang.gov.vn

34

Hồ Văn Đạt

Chuyên viên

hovandat@tiengiang.gov.vn

35

Nguyêễn Bạch Quyên

Chuyên viên

nguyenbachquyen@tiengiang.gov.vn

36

Bùi Ngọc Quang

Chuyên viên

buingocquang@tiengiang.gov.vn

PHÒNG THANH TRA

37

Huỳnh Hữu Công

Chánh Tranh tra

huynhhuucong@tiengiang.gov.vn

38

Lê Hữu Trí

Phó Chánh Tranh tra

lhuutri@tiengiang.gov.vn

39

Nguyễn Quốc Dương

Chuyên viên

nguyenquocduong@tiengiang.gov.vn

40

Nguyễn Thanh Quang

Chuyên viên

nthanhquang@tiengiang.gov.vn

PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

41

Trác Lâm

Trưởng phòng

traclam@tiengiang.gov.vn

42

Bùi Văn Lý

Chuyên viên

buivanly@tiengiang.gov.vn

43

Trương Thị Hiền

Phó phòng

truongthihien@tiengiang.gov.vn;

44

Phạm Thanh Nam

Chuyên viên

phamthanhnam@tiengiang.gov.vn

45

Phạm Hoài Phong

Chuyên viên

phphong@tiengiang.gov.vn

PHÒNG BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

46

Nguyễn Thị Hảo

Trưởng phòng

nguyenthihao@tiengiang.gov.vn

47

Võ Thị Mao

Chuyên viên

vothimao@tiengiang.gov.vn

48

Nguyễn Thị Kiều Loan Phó phòng

nguyenthikieuloan@tiengiang.gov.vn

49

Lê Quang Tâm Chuyên viên

lequangtam@tiengiang.gov.vn

CHI CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

50

Phan Thanh Vân

Chi cục trưởng

phanthanhvan@tiengiang.gov.vn

51

Nguyễn Hoàng Thanh

Chi cục phó

nguyenhoangthanh01@tiengiang.gov.vn

52

Trương Quốc Sử

Chuyên viên

truongquocsu@tiengiang.gov.vn

53

Nguyễn Quốc Tân

Chuyên viên

nguyenquoctan@tiengiang.gov.vn

54

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Chuyên viên

nguyenthingocthanh@tiengiang.gov.vn

55

Nguyễn Vĩnh Vân

Chuyên viên

nguyenvinhvan@tiengiang.gov.vn

QUỸ BẢO TRỞ TRẺ EM

56

Cao Hoàng Nhân

Phó Giám đốc

caohoangnhan@tiengiang.gov.vn

57

Lê Phước Đức

Chuyên viên

lephuocduc@tiengiang.gov.vn

58

Lê Thị Kiều Liên

Chuyên viên

lethikieulien@tiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                        

 

 

 

                                                              

 

                          

 


 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 60
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1433517