Truy cập nội dung luôn

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ cải...
Xem thêm >>

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 60
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1433517