Truy cập nội dung luôn

Tổng quan Tổng quan

Giới thiệu sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang.

Tên đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 379 -  đường Hùng Vương - xã Đạo Thạnh -TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 02733.873401 - FAX: 0273.3882297

Email: sld@tiengiang.gov.vn.

A. Lịch sử hình thành:

Trong Tuyên cáo ngày 28/8/1945 về việc thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập 13 bộ, trong đó có Bộ​  Lao động và Cứu tế xã hội là tiền thân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày nay.

Quá trình phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội qua từng giai đoạn cách mạng đã đáp ứng được cho công cuộc kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cùng với các địa phương trong cả nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã củng cô tổ chức cho phù hợp với nhiệm vụ mới. Ngày 05/5/1987 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có quyết định số 453/QĐUB thành lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở sáp nhập hai Sở Lao động và Sở Thương binh và Xã hội (trước đây là Ty Lao động và Ty Thương binh- Xã hội).

B. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy:

1. Về chức năng: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Về nhiệm vụ: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có 2 nhiệm vụ sau:

 - Về quản lý nhà nước:

 + Xây dựng phương hướng, mục tiêu và giải pháp về lĩnh vực công tác lao động, thương binh và xã hội trong kế hoạch ngắn hạn, dài hạn theo kế hoạch chung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang.

+ Tổ chức hướng dẫn và thực hiện các chính sách, chế độ về quản lý sử dụng lao động, đào tạo nghề, kế hoạch tài chính, chính sách ưu đãi người có công, bảo hiểm xã hội, các hoạt động bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, thanh tra, kiểm tra các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội,…

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy và tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ở xã, phường, thị trấn.

- Các hoạt động sự nghiệp:

+ Thực hiện cácc hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách xã hội cho đối tượng thuộc ngành quản lý và một số lĩnh vực phúc lợi cho cộng đồng dân cư.

+ Thực hiện các hoạt động đào tạo nghề cho các loại đối tượng.

3. Về bộ máy tổ chức:

- Ban Giám đốc:

1. Ông Lý Văn Cẩm - Giám đốc Sở

Điện thoại: 02733.874 397

Email: lyvancam@tiengiang.gov.vn

2. Ông Huỳnh Anh Tuấn Phó Giám đốc Sở.

Điện thoại cơ quan: 0273.3878.200;

Email huynhanhtuan@tiengiang.gov.vn

3. Ông Phan Thanh Vân - Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 02733.878 165

Email: phanthanhvan@tiengiang.gov.vn

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nương - Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 02733.882.943

Email: nguyenthimynuong@tiengiang.gov.vn

- Các phòng nghiệp vụ:

+ Văn phòng:

Chánh văn phòng: Mạch Trí Dũng

Điện thoại: 0273.3873 401

+ Phòng Lao động - Việc làm - An toàn lao động

Trưởng phòng: Lê Ngọc Mừng

 Điện thoại: 0273.3881 492

+ Phòng Giáo dục nghề nghiệp

Trưởng phòng: Lê Phước Tân

Điện thoại: 0273.3976 488

+ Phòng Người có công

 Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Nguyên

Điện thoại: 0273.3878 166

+ Phòng Bảo trợ xã hội

Trưởng phòng: Trác Lâm

Điện thoại: 0273.3975 191

+ Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kiều Loan

Điện thoại: 0273.3883 900

+ Thanh tra Sở

Chánh thanh tra: Huỳnh Hữu Công

Điện thoại: 0273.3877 059

- Các đơn vị trực thuộc: 09 đơn vị

Trường Trung cấp Cai Lậy

Trường Trung cấp Gò Công

Trường Trung cấp kỹ thuật-Nghiệp vụ Cái Bè

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tiền Giang

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang

Ban Quản Lý Nghĩa trang và dịch vụ mai táng hỏa táng

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang

Chi cục Phòng Chống tệ nạn xã hội.

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 60
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1433517