Truy cập nội dung luôn

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Tìm thấy 83 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
BCQT2022 31-12-2022 Công khai báo cáo quyết toán năm 2022
2957/SLĐTBXH-LĐVL-GDNN 28-12-2022 Triển khai quy định về mức thu lệ phí cấp phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh 1-lượt Xem
2841/BC-SLĐTBXH 15-12-2022 Công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 2-lượt Xem
2315/SLĐTBXH-BTXH-TE&BĐG 20-10-2022 Về việc rà soát lập danh mục dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2022 0-lượt Xem
110/QĐ-SLĐTBXH 12-09-2022 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức (Trưởng, Phó Trưởng đơn vị trực thuộc) và người lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1-lượt Xem
1314/SLĐTBXH-LĐCL-GDNN 17-06-2022 triển khai hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP 2-lượt Xem
1164/SLĐTBXH-LĐVL-GDNN 06-06-2022 hướng dẫn bổ sung một số nội dung chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg 0-lượt Xem
1009/HD-SLĐTBXH 27-05-2022 Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 14-lượt Xem
824/SLĐTBXH-LĐVL-GDNN 25-04-2022 thực hiện hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng năm 2022 0-lượt Xem
793/SLĐTBXH-BTXH 21-04-2022 Về việc xác định, lập danh sách hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 0-lượt Xem
630/BC-SLĐTBXH 04-04-2022 Về việc sơ kết thực hiện Phương án thục hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh 1-lượt Xem
518/KH-SLĐTBXH 25-03-2022 thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp năm 2022 2-lượt Xem
205/KH-SLĐTBXH 08-02-2022 Phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 1-lượt Xem
06/QĐ-SLĐTBXH 18-01-2022 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2-lượt Xem
38/SLĐTBXH-VP 10-01-2022 Hướng dẫn công tác thăm, tặng quà, trợ cấp cho Người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và các đơn vị tập trung trong dịp Tết Nhăm Dần 2022 0-lượt Xem
187/QĐ-SLĐTBXH 31-12-2021 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0-lượt Xem
2603/SLĐTBXH-BTXH 17-12-2021 Thực hiện chính sách Trợ giúp xã hội theo Công văn số 690/BTXH-CSBTXH 0-lượt Xem
1947/SLĐTBXH-BTXH 05-10-2021 Thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 0-lượt Xem
176/KH-SLĐTBXH 19-08-2021 Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022
96/QĐ-SLĐTBXH 16-08-2021 Công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kinh phí tiết kiệm 6,5 tháng cuối năm 2021 và thực hiện phương án tự chủ tài chính) 13-lượt Xem

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 60
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1433517